Najlepsze regały magazynowe według rankingu TOP 5 – onet.pl 

Polityka prywatności

Data dokumentu: 4 czerwca 2019 r. 

Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ujawniania i ochrony danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem metalsistem-cbtc.pl prowadzony przez Cieciera BTC sp. z o.o. oraz wszystkich produktów i usług z nimi związanych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cieciera BTC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 17 lok. 80, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556455 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł,  opłacony w całości, NIP: 9512392290, REGON: 361456128, nr tel. +48 781 691 777, adres email:  karol.cieciera@cbtc.pl ( dalej: „Spółka”).
  W Cieciera BTC sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres: 08-110 Siedlce, Ujrzanów 175 B, adres e-mail: rodo@cbtc.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane w przypadku:
  • odwiedzania przez Użytkowników Sklepu internetowego, 
  • rejestracji Użytkownika w Sklepie internetowym, 
  • innych działań, usług, funkcji lub zasobów udostępnianych w Sklepie Internetowym.
 3. W trakcie wizyty Użytkowników w Sklepie Internetowym pobierane są w sposób automatyczny informacje w zakresie m.in. adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki internetowej, typu systemu operacyjnego.
 4. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie adresu e-mail, jednakże Sklep Internetowy można odwiedzać również anonimowo. Użytkownik zawsze może odmówić dostarczenia danych identyfikacyjnych, z zastrzeżeniem, że nie podanie wymaganych danych skutkować może brakiem działania pewnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług,
  • realizacji zawartych umów, 
  • usprawnienia działania Sklepu Internetowego,
  • wysyłania okresowych wiadomości e-mail,
  • dokonywania pomiarów, które pozwalają udoskonalać oferowane produkty i usługi.
 6. Dane osobowe Użytkownika Sklepu Internetowego mogą być udostępniane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do wykonywania zawartych Umów tj. m.in. dla celów obsługi transakcji płatniczych online, obsługi rachunkowej czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem Sklepu Internetowego. 
 7. W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 8. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu zwiększenia wygody Użytkownika. Pliki są umieszczane w urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty w Sklepie Internetowym, co pozwala zapamiętać urządzenie Użytkownika. Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego pojawia się prośba 
 9. o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w urządzeniu użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody, działania prowadzone za pośrednictwem urządzenia podłączonego do Internetu nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie( sesyjne pliki cookie), może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez Użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór Użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli Użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie w urządzeniu plików cookie, a Użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny. Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej.
 10. Dane osobowe Użytkowników, w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda, przetwarzane są tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkowników przetwarzane są tak długo jak to jest niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres opowiadający okresowi przedawnienia roszczeń lub wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. 
 12. Użytkownik ma dostęp do swoich  danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może je modyfikować lub poprawiać. Użytkownik  ma  w szczególności prawo do:
  • żądania dostępu do własnych danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) 
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych, 
  • cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13. Reklamy pojawiające się w Sklepie Internetowym mogą być dostarczane przez Google. Google poprzez używanie plików Ciasteczek DART ma możliwość oferowania reklam Użytkowników bazując na ich wizytach w Sklepie Internetowym oraz innych witrynach. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam i w tym celu  należy wejść na stronę www.aboutads.info.
 14. Sklep Internetowy korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
 15. Sklep Internetowy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy oraz nie przechowujemy danych od Użytkowników, o których wiemy iż posiadają mniej niż 18 lat.
 16. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, w szczególności w celu zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. W wypadku zmiany Polityki Prywatności zaktualizowana zostanie data dokumentu. Zalecamy aby Użytkownicy korzystający ze Sklepu Internetowego sprawdzali tą stronę pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób chronimy gromadzone w Sklepie Internetowym dane.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości  i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie Polityki Prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami. 
 17. Użytkownik korzystając z Sklepu Internetowego wyraża zgodę na zasady wskazane w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z Sklepu Internetowego po opublikowaniu zmian w tych zasadach jest równoznaczne z ich akceptacją.
 18. Użytkownik może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności na adres mailowy: karol.cieciera@cbtc.pl

Dlaczego my?