Najlepsze regały magazynowe według rankingu TOP 5 – onet.pl 
STRONA GŁÓWNA CBTC
Strona główna > Doradztwo i projektowanie > Przeglądy regałów magazynowych

PRZEGLĄDY REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Audyt stanu technicznego magazynu

CBTC kontakt ikona

Indywidualna konsultacja

Zostaw nam swój numer. Oddzwonimy do Ciebie.

cbtc producent regałów magazynowych

Coroczny przegląd techniczny regałów magazynowych

Przegląd regałów magazynowych to regularny, coroczny proces oceny stanu i jakości systemów składowania w magazynie, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy w magazynie oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków. To Kodeks Pracy oraz rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom podczas ich eksploatacji przez cały okres użytkowania. Dodatkowo zgodnie z normą europejską PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” użytkownik powinien przeprowadzić coroczny, techniczny przegląd regałów.

Przeglądy regałów magazynowych

CBTC świadczy okresowe przeglądy regałów magazynowych wyprodukowanych przez firmę METALSISTEM. Przegląd dotyczy weryfikacji stanu aktualnie zamontowanych elementów systemów regałowych METALSISTEM pod względem jakości oraz możliwości ich dalszego, bezpiecznego użytkowania. Każdorazowo po wykonaniu przeglądu Zleceniodawca otrzymuje raport w postaci protokołu z wykonanego przeglądu oraz uaktualnione tablice znamionowe z datą kolejnego przeglądu.

Warunkiem wykonania przeglądu okresowego jest przygotowanie przez Zlecającego na dzień przed inspekcją dokumentacji regałów oraz bezkolizyjny dostęp z każdej strony regałów.

270 tys. m²
Powierzchni produkcji
200

Dystrybutorów oraz
placówek sprzedaży

80

Przedstawicielstw na świecie

50 lat metalsistem

Zakres przeglądu okresowego zgodnie z normą PN-EN 15635 polega na sprawdzeniu:

W przypadku braku dokumentacji i/lub tablic znamionowych, raport po wykonaniu przeglądu będzie zawierał tabelę z właściwą nośnością trawersów/półek (maksymalnym obciążeniem) w zależności zabudowy systemu (tj. ilości zatok w 1 rzędzie, wysokości pierwszego poziomu, ilości poziomów, dystansu pomiędzy poziomami, obciążenia towaru/palety) oraz zostanie opracowana tablica znamionowa, a także przekazana instrukcja prawidłowego użytkowania systemu.

Dostarczenie tablicy znamionowej nie świadczy o dopuszczeniu regału do użytkowania. Zgodnie z prawem i obowiązującymi normami o dopuszczeniu do użytkowaniu regałów świadczy protokół (raport z przeglądu), w którym opisany jest stan faktyczny oraz uwagi do wykonanego przeglądu. W przypadku występowania elementów uszkodzonych, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 15635, może być zastosowane: dopuszczenie warunkowego korzystania z systemu do czasu naprawy lub całkowite wyłączenie regału w przypadku elementów zniszczonych.

Jeśli podczas inspekcji zostanie wskazane, że występują elementy częściowo uszkodzone lub zniszczone, należy w zależności od zaleceń wymienić i/lub wyłączyć wskazany w protokole obszar regałów z użytkowania do czasu zamontowania nowych.

Regał będzie posiadał pozytywną ocenę inspekcji, jeśli zalecenia z protokołu zostaną wykonane.

Faktura VAT za wykonanie inspekcji zostanie przedstawiona w dniu dokonania przeglądu okresowego z natychmiastowym terminem płatności. Przesłanie protokołu z przeglądu okresowego przez inspektowa nastąpi po otrzymaniu należności.

Koszt inspekcji i przeglądu okresowego nie zawiera kosztów naprawy, wymiany lub serwisu regałów oraz wykonania tablic znamionowych.

Przegląd regałów magazynowych

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto dbać o regularność przeglądów okresowych?

Regały magazynowe to podstawowe wyposażenie zakładów produkcyjnych, warsztatów, archiwów oraz hal magazynowych. Ich powszechność użytkowania, może prowadzić do przekonania, że eksploatacja regałów niesie za sobą niewiele zagrożeń. Nic bardziej mylnego. Nieprawidłowe eksploatowanie regałów prowadzi do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Właściwe rozwiązania zmniejszające ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznej podczas eksploatacji regału, należy planować już na etapie projektu, zanim regał zostanie dostarczony i zamontowany w danej lokalizacji, uwzględniając nie tylko funkcjonalność i cenę, ale gwarancję, dostępność do części zamiennych (serwis) oraz roczne przeglądy dokonywane przez przedstawiciela producenta lub dostawcy.

Realizacja na czas

REALIZACJA NA CZAS

Terminowość ponad wszystko

Solidne i trwałe systemy

SOLIDNE I TRWAŁE SYSTEMY

Modułowe rozwiązania na lata

Profesjonalna obsługa

PROFESJONALNA OBSŁUGA

Doradzamy i projektujemy z pasją

Gwarancja 5 lat

GWARANCJA 5 LAT*

Pewna jakość i bezpieczeństwo

Satysfakcja

SATYSFAKCJA

4 tys. zadowolonych Klientów

POTRZEBUJESZ DORADZTWA LUB PROJEKTU?

Zostaw nam swój numer telefonu. Odezwiemy się do Ciebie.

cbtc producent regałów magazynowych

POTRZEBUJESZ
DORADZTWA LUB PROJEKTU?

Zostaw nam swój numer telefonu. Odezwiemy się do Ciebie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przegląd dotyczy weryfikacji stanu aktualnie zamontowanych elementów pod względem jakości oraz możliwości ich dalszego użytkowania. Po wykonaniu przeglądu powinien zostać przedstawiony raport z przeglądu okresowego oraz powinny być uaktualnione tablice znamionowe z datą kolejnego przeglądu.

Samo oznaczenie wytrzymałości regałów nie świadczy o jego bezpieczeństwie, należy dbać przede wszystkim o ich stan techniczny, ponieważ w czasie normalnej eksploatacji mogą się poluzować połączenia, uszkodzić półki, trawersy, regał może zostać uszkodzony przez środek transportu, a konstrukcja regału może ulec korozji.

Po każdym uszkodzeniu mechanicznym konstrukcji regału należy dokonać kontroli i podjąć decyzję co do dalszej eksploatacji. Kontrole przeprowadzają pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę techniczną, a jej zakres wynikać ma z instrukcji producenta regału albo z zapisów normy PN-EN 15635. Kontrole i przeglądy odnotowuje się w Książce Przeglądów i Kontroli Regałów oddzielnej dla każdego zestawu czy systemu regałowego.

Według terminów wskazanych przez producenta regałów zgodnie z normą PN-EN 15635 występują:

 • kontrola codzienna (przed przystąpieniem do pracy),
 • kontrola tygodniowa,
 • przeglądy miesięczne,
 • przeglądy roczne

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

 • pomiar odchylenia słupów od pionu,
 • ocenę jakości elementów regałów,
 • ocenę stanu posadzki w rejonie stóp regałów.

Warunkiem wykonania przeglądu okresowego jest przygotowanie przez Zlecającego na dzień przed inspekcją dokumentacji regałów oraz bezkolizyjny dostęp z każdej strony regałów.

W przypadku braku dokumentacji i/lub tablic znamionowych, inspektor po wykonaniu przeglądu powinien opracować w raporcie końcowym tabelę z właściwą nośnością trawersów/półek (maksymalnym obciążeniem) w zależności zabudowy systemu (tj. ilości zatok w 1 rzędzie, wysokości pierwszego poziomu, ilości poziomów, dystansu pomiędzy poziomami, obciążenia towaru/palety) oraz opracować tablicę znamionową, a także przekazać instrukcję prawidłowego użytkowania systemu.

 

Dostarczenie tablicy znamionowej nie świadczy o dopuszczeniu regału do użytkowania. Zgodnie z obowiązującymi normami o dopuszczeniu do użytkowaniu regałów świadczy protokół (raport z przeglądu), w którym opisany jest stan faktyczny oraz uwagi do wykonanego przeglądu. W przypadku występowania elementów uszkodzonych, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 15635, może być zastosowane: dopuszczenie warunkowego korzystania z systemu do czasu naprawy lub całkowite wyłączenie regału w przypadku elementów zniszczonych.

Jeśli podczas inspekcji zostanie wskazane, że występują elementy częściowo uszkodzone lub zniszczone, należy w zależności od zaleceń wymienić i/lub wyłączyć wskazany w protokole obszar regałów z użytkowania do czasu zamontowania nowych.

Regał będzie posiadał pozytywną ocenę inspekcji, jeśli zalecenia z protokołu zostaną wykonane.

 • Uszkodzenie mechaniczne słupa regału, np. uderzenie widłami wózka.
 • Ścięta kotwa/kotwy stopy regału, np. widłami wózka.
 • Wypięta zawleczka belki regału, takie sytuacje to zazwyczaj błędy montażowe.
 • Uszkodzona belka regału, czołowe uderzenie. Do takich zdarzeń dochodzi kiedy operator wykona niedostatecznie manewr wózkiem widłowym.
 • Wypięcie, podważenie belki regału. jest to możliwe kiedy wózkiem widłowym z widłami opuszczonymi nad posadzką, można wjechać pod belkę regału i w momencie pobrania palety, operator musi delikatnie podnieść widły, co może doprowadzić do zawadzenia masztem wózka o belkę znajdującą się nad jego konstrukcją.
 • Wjechanie platformą wózka unoszącego/podnośnikowego pod zabezpieczenie krańców regału. Jest to przypadek trudny do wyobrażenia sobie, ale możliwy. W swojej pracy zawodowej prowadziłem postępowanie powypadkowe w związku z takim zdarzeniem. Pracownik wykonując manewr skrętu wjechał platformą wózka unoszącego pomiędzy górną i dolną poprzeczkę zabezpieczenia. Skutkowało to uszkodzeniem odbojnika oraz urazem lewej nogi.
 • Przeciążenie regału. Częste przyczyny to brak wiedzy o prawdziwej masie ładunku i/lub brak wiedzy o dopuszczalnym obciążeniu regału. Na regale należy umieścić w miejscu widocznym, czytelną informację o jego nośności.
 • Upadek produktów podczas transportu na skutek np. uszkodzenia palety, niezabezpieczenia ładunku na palecie.
 • Uszkodzenie instalacji przechodzącej przez regały magazynowe, dobrym przykładem jest tu regałowa instalacja tryskaczowa.
 • Uszkodzenie belki regału wypadającej w świetle przejazdu magazynowego, najczęściej przez uderzenie masztem wózka widłowego.
 • przeciążanie regału,
 • samowolna zmiana konfiguracji elementów składowych regału (np. zmiana rozstawu elementów konstrukcyjnych regału),
 • samodzielne naprawianie uszkodzonych elementów urządzenia do składowania,
 • wykonywanie prac przy regale bez wygrodzenia miejsca pracy przed wjazdem środków transportu czy wejściem osób postronnych,
 • ustawianie na regałach towarów w uszkodzonych opakowaniach czy użytkowania uszkodzonych palet, kontenerów,
 • jednoosobowe wstawianie, zdejmowanie towarów o znacznym ciężarze lub znacznych gabarytach,
 • sięganie do wyższych półek, stojąc na przypadkowych przedmiotach zamiast z podestu,
 • wchodzenie na regał i stawania jedną nogą na drabinie, a drugą na poprzeczce regału,
 • używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,
 • przeciążanie środków transportu stosowanych do prac magazynowych – przeciążony wózek podnośnikowy może utracić stabilność.

Przeglądom i regularnym inspekcjom powinny podlegać wszystkie typy regałów magazynowych, niezależnie od ich rodzaju i przeznaczenia, ponieważ ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, wykrywanie potencjalnych uszkodzeń i zapobieganie wypadkom.

Obowiązujące Polskie Normy (PN), w tym dotyczące regałów stalowych, zatwierdzone przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) są powszechnie dostępne, płatne i do dobrowolnego stosowania (do 31 grudnia 1993 roku stosowanie PN było obowiązkowe i pełniły one rolę przepisów. Nieprzestrzeganie postanowień PN było naruszeniem prawa. Od 1 stycznia 1994 roku stosowanie PN jest dobrowolne).

Obecnie (stan na lipiec 2024) nie ma przepisów mówiących wprost o obowiązku dokonywania przeglądów wizualnych (czy innych kontroli) regałów, w tym regałów wysokiego składowania.

Jednakże prawo zobowiązuje do zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa pracownikom obsługujących regały oraz korzystającym z regałów w takich przepisach prawnych, jak:

 1. Kodeks pracy, które zobowiązują pracodawcę do:
 • ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
 • tego, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami oraz uwzględniały zasady ergonomii.
 1. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
 • 15 ust. 1 mówiący, że pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • 39 dotyczący oceny ryzyka zawodowego (również związanego z pracą w magazynie),
 • 40 ust. 1 zobowiązujący pracodawcę do zapewnienia systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych nakazujący pracodawcy również określenie sposobów rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
 • Rozdział 4 dotyczący transportu wewnętrznego i magazynowania, a w szczególności § 69 ust. 1 mówiący, że regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się.
 1. Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, które określa, że wymagania dotyczące maszyn odnoszą się również do urządzeń technicznym, do których zaliczyć należy także regały wysokiego składowania.

Podstawa Prawna – Dziennik Ustaw:

 • 207; art. 215 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),
 • 15 ust. 1; § 39, § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
 • 1 pkt 1, § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.),

oraz

 • PN-EN-15635: 2010. Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.

Na czym polegają poszczególne kontrole, kto ma ich dokonywać i co robić w przypadku wykrycia nieprawidłowości (wg PN-EN 15635)?

Rodzaj kontroli

Kto dokonuje

Zakres

Działania

Codzienna

Personel obsługi magazynu, w tym operatorzy mechanicznych środków transportu

Wizualna kontrola konstrukcji regału – zwracanie uwagi na odkształcenia, pęknięcia, wgniecenia, mocowania elementów nośnych, stabilność konstrukcji.
W przypadku składowania towaru na paletach – ocena wizualna palet.

Przegląd przeprowadza się każdorazowo przed pobraniem lub umieszczeniem towaru na regale.

Wszelkie zauważone uszkodzenia mechaniczne zgłasza się osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w magazynie (kierownikowi magazynu).

Tygodniowa

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie (kierownik)

Wzrokowa kontrola konstrukcji od poziomu posadzki przez całą wysokość regału (słupy, belki, stężenia), odnotowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zakwalifikowanie ich do odpowiedniej grupy ryzyka.

Określenie sposobu i terminu usunięcia stwierdzonych usterek.

Miesięczna

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo 
w magazynie

Wzrokowa inspekcja konstrukcji – rozładowanie kilku wybranych losowo sekcji w celu szczegółowego sprawdzenia większej ilości elementów, które mogły być zasłonięte przez towar.

Kontrola usunięcia wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości.

Zakwalifikowanie stwierdzonych nieprawidłowości do odpowiedniej grupy ryzyka.

Roczna

Wyspecjalizowany personel zakładu lub specjaliści rekomendowani, np. przez producenta regałów

Przegląd polega na:

 •  kontroli kompletności instalacji magazynowej,
 •  stanu technicznego instalacji oraz stanu technicznego systemu zabezpieczeń, np. osłon, ram,
 •  pomiarach odkształceń (piony, poziomy),
 •  sprawdzeniu raportów okresowych z kontrolą usunięcia wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości,
 •  sprawdzeniu
  i uzupełnieniu wiedzy personelu magazynu w zakresie bezpiecznej eksploatacji instalacji regałów.

Odnotowanie stwierdzonych nieprawidłowości i zakwalifikowanie ich do dalszego postępowania (naprawa, wymiana, monitorowanie). Sporządzenie raportu z przeglądu będącego podstawą do zaplanowania działań naprawczych.

Dlaczego my?