Zespół CBTC

Zespół CBTC od ponad 8 lat zajmuje się rozwojem sprzedaży spółek o zasięgu międzynarodowym, a także tworzeniem i  zdobywaniem nowych rynków dla firm o zasięgu lokalnym i regionalnym. Mamy potwierdzone sukcesami doświadczenie handlowe w realizacji wysokobudżetowych projektów, ponieważ fascynacja sprzedażą pozwoliła nam tworzyć i wdrażać modele dla wielu branż z sektora usług, przemysłu spożywczego, produkcyjnego oraz produkcji rzemieślniczej. Nasz potencjał i zaplecze sprzedażowe w obszarze produkcji przemysłowej i budowlanej zostało z powodzeniem wykorzystane przy realizacji projektów w Skandynawii, krajach basenu Morza Śródziemnego i Północnej Afryki. Wieloletnia praktyka, uporządkowana wiedza i doświadczenie w zakresie tworzenia i promocji marki, wprowadzanie na nowe rynki oraz kształtowanie jej wizerunku to umiejętności, do których przywiązujemy szczególną uwagę.

Kompetencje, know-how oraz filozofię pracy pozyskaliśmy dzięki współpracy z podmiotami, wśród których są spółki giełdowe i dystrybucyjne, inwestorzy i deweloperzy nieruchomości, uczelnie wyższe, jak również własne przedsięwzięcia biznesowe w obszarze działalności agencji zintegrowanego marketingu.  Wszystko to jest oparte na fundamentach wiedzy, jaką otrzymaliśmy na prestiżowych uczelniach wyższych: Universität Kassel (Niemcy), IAE Aix Graduate School of Management, Uniwersytet Aix-Marseille (Francja), Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Radomska (Polska).

contact@cbtc.pl

phone +48 799 801 777

phone +48 781 691 777

Cieciera BTC Ltd. seated in Warsaw
ul. Sarmacka 1B/104, 02-972 Warszawa
is registered in the Register of Entrepreneurs
in Warsaw 13th Commercial Division
of the National Court Register