Aktywność Biznesowa

Cieciera Business Trade Company Sp. z o.o. skupia się na wsparciu działalności klientów, pomagając im wejść na wyższe poziomy prowadzonego przez nich biznesu, koncentrując się na trzech dziedzinach:

Wprowadzanie nowych produktów
Handel międzynarodowy i dystrybucja
Reprezentowanie inwestorów zagranicznych

Budując strategię firmy, kierujemy się filozofią: „Dobry, lepszy, najlepszy. Nigdy nie pozwól sobie odpocząć. Dopóty dobre staje się lepszym, a lepsze najlepszym”. Proponujemy klientom najwyższe standardy współpracy w trzech istotnych obszarach. Współpracujemy w zgodzie z kluczowych dla nas zasadami odpowiedzialności i etyki. Podczas realizacji zadań ważny jest dla nas zarówno wynik finansowy, jak i sposób w jaki nasze wspólne cele zostały osiągnięte.

phone +48 799 801 777

phone +48 781 691 777

contact@cbtc.pl